Sunday, November 30, 2008

മഴ മല പെയ്യുമ്പോൾ

മഴ മല പെയ്യുമ്പോൾ മലയുടെ

മൺ‌വീണ പൊഴിയുന്നു.

മല മൺ‌വീണ പൊഴിയും.

പൊഴിയുമ്പോൾ നല്ല കുഞ്ഞോളങ്ങൾ‌

ആടിക്കളിക്കും.

മഴ പൊഴിയുമ്പോൾ‌

കുഞ്ഞോളങ്ങൾ‌ കൊലുസ്സു കിലുക്കുമ്പോൾ

മഴ പെയ്യും.

അപ്പോൾ‌ കുഞ്ഞോളങ്ങൾ‌

നല്ല മലയുടെ മേലെ

പൊഴിയും പാട്ടുകൾ

കൊഞ്ചിപ്പാടും.

മലയുടെ മേലെ കുഞ്ഞോളങ്ങൾ‌

കൊഞ്ചിപ്പാടും.

മരത്തിലെ പഴം കഴിക്കുമ്പോൾ‌

എന്തു രുചി?

അപ്പു ആ മരത്തിലെ പഴം

എപ്പഴും തിന്നും.

No comments: