Sunday, October 12, 2008

തണുപ്പ്

മഞ്ഞുതുള്ളി വീഴും പാട്ടിന്‍‌
സ്വരമാണു നീ.
ഈ മണ്ണില്‍‌,
ഈ വിരലില്‍‌ വീഴും
മഞ്ഞുകാറ്റാണ് നീ.
തണുപ്പു വീഴുന്ന
പഴങ്ങള്‍‌ പൊഴിയുന്ന
മരത്തിന്‍‌ ഇലയാണ് നീ.
സ്വരം കേള്‍ക്കും പാട്ടിന്‍‌
ഈണം നീ.
വെയില്‍‌ കാണും നേരം
തണലിന്‍‌ തണുപ്പുമുണ്ട്.
അപ്പു കളിക്കും നേരം
തണലിന്‍‌ പാട്ട്.
നീയാണ് തണുപ്പ്.
ഇപ്പുറത്ത്
കളിക്കും നേരം കഴിഞ്ഞു.